Responsive image
ASME Code in het kort

In de ASME Boiler and Pressure Vessel Code worden alle vereisten voor materialen, ontwerp, fabricatie, testen, inspecteren, certificeren en overdrukbeveiliging vastgelegd. De code wordt uitgegeven door de American Society of Mechanical Engineers, de vereniging van mechanische ingenieurs in Amerika met 120.000 leden.

De ASME code is verdeeld in aparte secties volgens het type component (stoomketel, drukvat, leidingen, kunststof drukvaten en nucleaire componenten) en stappen in het productieproces (lassen, NDO en materialen). Er zijn ook nog Code Cases (speciale vergunningen voor constructies of materialen die niet zijn opgenomen in de regels) en referentienormen (bijvoorbeeld ASME B16.5 flenzen, ASME B16.9 hulpstukken). Ook worden interpretaties gepubliceerd, deze verduidelijken de regels van de Code.

De eerste editie van de ASME Code Sectie I voor stoomketels verscheen in 1914. Sindsdien is de ASME Code voortdurend uitgebreid en geactualiseerd. Sinds 2011 wordt een nieuwe editie om de 2 jaar gepubliceerd. De 3 jaarlijkse nieuwe editie met een jaarlijkse addenda is dus afgeschaft. Uitzondering hierop zijn de referentie standaarden zoals bijvoorbeeld B16.5 voor flenzen, deze worden bijgewerkt op onregelmatige tijdstippen.

Nieuwe edities van de ASME Code verschijnen om de 2 jaar op 1 juli. De nieuwe editie wordt telkens verplicht voor nieuwe opdrachten vanaf 1 januari van het volgende jaar. Lopende opdrachten kunnen verder afgewerkt worden volgens de oude editie. Uitzondering hierop zijn de nucleaire codes waarbij de Editie moet worden opgegeven door de exploitant.

Het systeem van de ASME stempels werd herzien in 2011. De diverse oude ASME U, S, H , ... stempels werden vervangen door de ASME Certificatie stempel. Om het verschil aan te duiden tussen de verschillen de ASME secties wordt de desbetreffende letter onder de ASME certificatie stempel gemarkeerd. De ASME markering werd herzien om de internationale erkenning van het ASME certificatie merkteken te vereenvoudigen. In plaats van 28 verschillende stempels in er nu een enkel universeel herkenbaar merkteken.

De toestemming van ASME voor de productie van ASME gestempelde componenten vindt plaats na een succesvolle audit (ASME Joint Review en Survey) door ASME en de Authorized Inspection Agency (AIA). De Authorized Inspection Agency ondersteund het certificeringsproces en voert vervolgens alle ASME inspecties op de componenten uit. Om de 3 jaar wordt de ASME audit herhaald, de certificering is dus mits enkele uitzonderingen geldig voor 3 jaar.